Ring oss: 060-61 03 00

Chef- och ledningsutveckling

Stöd till chefer och ledningsgrupper

Våra konsulter har mångårig och väl dokumenterad erfarenhet av arbete med utvecklingsprogram och insatser för nya och erfarna ledare inom olika organisationer. Colegica genomför löpande olika former av insatser som riktar sig till ledare och ledningsgrupper, ofta under en längre period. Några av de insatser vi genomför:

 •  Strategiskt ledningsgruppsarbete
 •  Ledarstöd i förändringsprocesser
 •  Utvecklingsprogram för chef och ledare
 •  Kulturutveckling

Vi arbetar process- och verksamhetsinriktat med erfarenhetsbaserat lärande och praktiska upplevelsebaserade övningar. Det betyder att vi alltid utgår från deltagarnas erfarenheter och aktuella behov från sin verksamhet och arbetssituation. Vi tror på att utforma utvecklingsinsatserna i nära dialog med kund. De insatser vi genomfört har syftat till att utveckla ledarförmågor med utgångspunkt i organisationens aktuella situation och önskat framtida läge.

Några exempel på genomförda uppdrag:

Vi genomför löpande olika former av insatser som riktar sig till ledare och ledningsgrupper, ofta under en längre period.

 • Utvecklingsprogram för 60 ledare inom industri under 18 månader.
 • Utveckling av ledningsgrupp samt coachning av chefer för Sveriges största logistikföretag.
 • Utvecklingsprogram för kommunal ledningsgrupp.
 • Utvecklingsprogram för ledare och nyckelpersoner inom försäkringsbranschen.
 • Utveckling av kultur för samtliga ledningsgrupper inom kommun.
 • Ledarutveckling för chefer, ledare men inte chef och framtida ledare inom större myndigheter.
 • Återkommande ledarutvecklingsprogram inom industrikoncern.
 • Ledarutvecklingsprogram för specialister utan personalansvar inom teknikföretag.

Referenskunder