Colegica får ramavtal med Landstinget i Västmanland

Colegica tillsammans med samarbetspartner tecknar ramavtal gällande Lean – Verksamhetsutveckling med Landstinget i Västmanland. Avtalet börjar gälla 2011 och sträcker sig som längst till 2015.