Myndighetsanpassad utbildning gav nya verktyg

Colegica har arbetat tillsammans med myndighetsnätverket och utveckling av ledare utan personalansvar. Detta har uppmärksammats av Tidningen Publikt som ges ut av fackförbundet ST

Läs mer http://www.publikt.se/artikel/myndighetsanpassad-utbildning-gav-nya-verktyg-jobbet-19681