Ring oss: 060-61 03 00

Utveckling av kultur och beteenden

Stöd till organisationer med kulturutveckling

Colegica har en lång och gedigen både erfarenhet av att stödja medarbetare och chefer såväl enskilt som grupper i en mängd olika organisationer och branscher. Alla organisationer har värderingar och en kultur, medvetet eller omedvetet. Vi hjälper dig med att genomföra kulturutvecklingsarbeten som utvecklar er arbetsplats och ger konkurrenskraft.

Vi arbetar med följande delar:

  •  Värderingar och beteenden
  •  Samspel och kommunikation
  •  Utvecklingsprogram för medarbetare
  •  Kulturutveckling

Vår utgångspunkt är att organisationens resultat är produkten av samtliga medarbetares individuella ansträngningar. När vi arbetar med utveckling av grupper och individer fokuserar vi på uppdraget och betydelsen av den egna rollen för bidraget till verksamhetens visioner, mål och strategier. Ansvarstagandet är en självklar utgångspunkt.

Exempel på genomförda uppdrag:

  • Medarbetarprogram inom processindustrin för 900 medarbetare.
  • Utveckling av företag och grupper i kris inom näringsliv.
  • Individuell chefs- och ledarcoaching inom myndigheter, industri, telekom, bank och försäkring, kommuner och landsting.
  • Chefsstöd, utveckling av medarbetare, utveckling av värdegrund och kommunikation inom myndighet.
  • Införandet av LEAN som arbetssätt och filosofi i hela verksamheten i ett industriföretag.

Referenskunder