Välkommen Ann-Charlotte!

Vi är glada att välkomna Ann-Charlotte som managementkonsult på Colegica.

Ann-Charlotte har en bred kompetens inom verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Hon har arbetat med både strukturella och kulturella förändringar genom att stödja och coacha chefer på olika nivåer inom den offentliga sektorn, senast som förändringsledare inom DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. 

Tidigare har Ann-Charlotte stöttat organisationer i att arbeta utifrån lean och agila förhållningssätt och metoder, samt dessförinnan inom UX-området på både strategisk och operativ nivå.

Den röda tråden i Ann-Charlottes arbete har varit hennes drivkraft att skapa verklig kundnytta – att få en organisations mål, processer, arbetssätt och kultur att samverka för att dess medarbetare ska kunna prestera väl i syfte att nå en hög effektivitet och kundtillfredsställelse.