Välkommen Jenny

Vi hälsar Jenny välkommen till Colegica som managementkonsult

Jenny har bred kompetens inom digitalisering utifrån kundens perspektiv. Hon har en bakgrund från offentlig sektor där hon arbetat med verksamhetsutveckling och tjänstedesign på både strategisk och operativ nivå. 

Tidigare uppdrag har handlat om framtagande av nya värdeerbjudanden, innovationsprocess och verktyg samt coachning och utbildning i tjänstedesign. Hon har också drivit nationellt nätverk inom offentlig sektor. Många uppdrag har varit i samverkan med andra aktörer, både från offentlig sektor och näringsliv.

Hon har arbetat med norden som arbetsplats och ser samskapande som nyckeln till framgång i den digitala transformation vi befinner oss i.