Välkommen Mia

Vi är glada att välkomna Mia som managementkonsult till oss.

Mia har under de senaste 15 åren arbetat som ledare och konsult med fokus på utveckling och förändring. Hon har en bred erfarenhet från olika branscher och chefsroller på strategisk och operativ nivå såsom HR chef, affärsområdeschef och chef inom ekonomi och affärsadministration. 

Mia arbetar med ledarutveckling och utbildningsprogram för chefer och ledare på olika nivåer, utveckling av ledningsgrupper och kultur- och organisationsutveckling för hela företag. Hon har även god vana av att arbeta i internationella miljöer med verksamheter i olika länder och kulturer. 

Mia drivs av att få människor, team och organisationer att växa och utvecklas för att bli effektiva och nå önskade resultat. Hon är en erfaren och uppskattad ledar- och teamcoach och har med sin breda erfarenhet från olika branscher och ledarnivåer lätt för att snabbt sätt sig in i olika organisationers specifika affärsmål och utmaningar och genom att stödja och coacha medarbetare och chefer tillsammans skapa resultat.