Välkommen Ronny

Vi har glädjen att välkomna Ronny Lundberg som managementkonsult hos Colegica.

Ronny har en bred kompetens och över 25 års erfarenhet från IT-branschen. Under dessa år har han hunnit med att jobba både på strategisk nivå, som IT-chef och IT-strateg, på operativ nivå, som projektledare och som konsult.

Ronny kommer närmast från Hudiksvalls kommun där han jobbat som IT-strateg med det övergripande strategiska ansvaret för Hudiksvalls kommuns IT-utveckling och digitalisering. Under åren vid Hudiksvalls kommun har han genomfört ett flertal projekt som spänner över allt från rena IT/infrastrukturprojekt, projekt för att vidareutveckla organisation och metoder till mer traditionell verksamhetsutveckling men med fokus att med digitalisering effektivisera, utveckla, automatisera och/eller kvalitetssäkra processer. Ett antal av projekten har dessutom varit större samarbetsprojekt inom regionen och med omgivande näringsliv.

Ronny är uppskattad för sin breda kompetens samt sitt pragmatiska- och positiva synssätt. Vidare har Ronny en stark övertygelse om att IT är ett strategiskt viktigt verktyg för att utveckla verksamheter och att digitalisering är nyckeln till många av våra kommande samhällsutmaningar.

Vi är övertygad att Ronny kommer att bidra stort till Colegicas fortsatta utveckling.

Du är välkommen att kontakta Ronny på 070 337 69 45 eller ronny.lundberg@colegica.se