Ring oss: 060-61 03 00

Vårt synsätt

Många av våra kunder står inför olikaStockSnap_EVHDPIRJRR förändringar i sina verksamheter. Det kan handla om organisatoriska förändringar, implementering av nya strategiska inriktningar eller ökade krav på effektivisering.

Vi vet att förutsättningarna för att driva framgångsrik förändring varierar stort mellan olika organisationer. Därför utgår vi alltid från att vi måste lära känna våra kunders kultur och värderingar och verksamhetskrav för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med de projekt vi utför.

Vår utgångspunkt är att i ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver hela systemet utvecklas, d.v.s. både strukturen och kulturen. Huruvida en strukturell utveckling av exempelvis processer, rutiner, system, verktyg, arbetsinnehåll och roller blir framgångsrik eller inte avgörs till stora delar av de människor som ska tillämpa förändringen.

Att arbeta aktivt med att hantera den mänskliga sidan av en förändring ser vi därför som en framgångsfaktor till alla former av strukturell utveckling. Inom Colegica är det naturligt att använda beprövade verktyg för att skapa en bra kommunikation, öka kreativiteten, och förstärka delaktigheten som en del av etablerade modeller och metoder för strukturell utveckling.

2008

Etableringsår

88

Skratt per dag

125

Kontorsyta

32

Koppar kaffe/dag