Ring oss: 060-61 03 00

Verksamhets- och organisationsutveckling

Utveckling av verksamhet och organisation

Våra konsulter arbetar inom exempelvis följande områden:

 •  Program- och projektledning
 •  Utredning och analys
 •  Effektiviseringar och förbättringar
 •  Omställning
 •  Organisationsöversyner
 • Strategi och målrealisering

I våra uppdrag sker vanligtvis utveckling av verksamhet och organisation genom översyn av styrning, organisationsstruktur, processer och arbetssätt. Bakgrunden har ofta varit att det funnits behov av effektivisering, behov av förändring på grund av ny eller förändrad verksamhet eller behov av att hantera otydligheter i roller och ansvar. Syftet har ytterst varit att förbättra service och tjänster till organisationens kunder.

Några exempel på genomförda uppdrag:

I merparten av nedanstående exempel på genomförda uppdrag har Colegicas konsulter haft rollen som projektledare.

 • Servicetjänstedesign och RPA-utveckling i kommuner
 • Utveckling av administrativa processer inom ett av Sveriges största universitet
 • Utveckling av organisation, resultatstyrning och processer inom Socialförvaltning
 • Utveckling av mottagning och etablering av nyanlända inom en kommun.
 • Etablering av gemensamt kompetenscenter inom telekom.
 • Utveckling av patient- och vårdplaneringsprocesser mellan landsting och kommuner.
 • Övertagande av statlig flygplats till kommunal regi.
 • Sammanslagning av kliniker med krav på effektivisering, organisationsförändring och besparing.
 • Utveckling av administrativa flöden inom en kommunal barn- och utbildningsförvaltning.
 • Utveckling av nya digitala lösningar med fokus på extern och intern nytta inom kommunal sektor.
 • Överföring av hemsjukvård från landsting till sju kommuner.

Referenskunder