Ring oss: 060-61 03 00

Vision, affärsidé och övertygelser

Vår vision

Alla förändringar kan bli framgångsrika. Varje dag utvecklas organisationer till att bli mer framgångsrika och skapa ett bättre resultat i sina verksamheter.

Vår affärsidé

Vi leder, stödjer och bidrar till framgångsrika förändringar som påverkar samhällsutvecklingen och skapar tillväxt hos individer, grupper och organisationer.

Vi erbjuder konsulttjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling och är kända för att driva och bidra i komplexa förändringar med hållbara resultat hos våra kunder.

Varje dag bidrar vi till ökad medvetenhet och ett bättre resultat i verksamheter. Detta genom utveckling av strategi, ledning och kultur.

Våra övertygelser

För att uppnå en framgångsrik förändring är vår övertygelse att:

  • allt hänger ihop, i ett system påverkas alla och allt, omedvetet och medvetet.
  • det alltid krävs skräddarsydda lösningar då alla individer, grupper, organisationer och situationer är unika
  • se det goda i alla situationer, det vi fokuserar på växer
  • det enkla är det geniala och att göra det komplexa enkelt
  • det är inte antingen eller utan både och, det är både och, inte antingen eller
  • alla människor kan och vill leda sig själva.
  • individer utvecklas bäst genom att träna förmåga, övning ger färdighet
  • hålla i och hålla ut genom att reflektera, utmana och anpassa
  • utveckling sker bäst i kombination av skratt och allvar

Vår vision, affärsidé och övertygelse kännetecknar hur vi arbetar i våra kunduppdrag. Det betyder att vi arbetar nära och tillsammans med våra kunder för att skapa engagemang och ägandeskap för förändring och resultat. Vi får ofta höra att ”ni känns som kollegor, inte som konsulter” vilket vi ser som ett bevis på att våra övertygelser får genomslag och är betydelsefulla. Det betyder att vi förstått kundens unika situation där människor, processer och strukturer behöver samspela med organisationen som sådan.

30

Aktiva kunduppdrag

47

Skratt per dag

458

Kunder

10

Antal konsulter