Ring oss: 060-61 03 00

Vision, affärsidé och övertygelser

Vår vision

Alla förändringar kan bli framgångsrika. Varje dag utvecklas organisationer till att bli mer framgångsrika och skapa ett bättre resultat i sina verksamheter.

Vi på Colegica är omtyckta och respekterade av vår omgivning.

Vår affärsidé

Vi stödjer organisationer att lyckas med förändringar. Detta genom att utveckla både verksamhetens struktur och människorna, allt i syfte att skapa efterfrågat resultat.

Våra övertygelser

För att uppnå en framgångsrik förändring är vår övertygelse att:

• Det krävs utveckling i både det strukturella och det mänskliga perspektivet för att få ett system i balans.
• Alla situationer och kunder är unika, det finns inget färdigt koncept.
• Ett kollegialt förhållningssätt bidrar till större effekt och resultat.
• Individer utvecklas bäst i sina verkliga miljöer.
• Det enkla är oftast det geniala.
• Bygga på och se det goda i oss själva, andra och i alla situationer.
• Utmana på ett respektfullt sätt och fokusera på val med konsekvenser istället för ”rätt och fel” tänkande.
• Utveckling sker bäst i kombination av skratt och allvar.

Vår vision, affärsidé och övertygelse kännetecknar hur vi arbetar i våra kunduppdrag. Det betyder att vi arbetar nära och tillsammans med våra kunder för att skapa engagemang och ägandeskap för förändring och resultat. Vi får ofta höra att ”ni känns som kollegor, inte som konsulter” vilket vi ser som ett bevis på att våra övertygelser får genomslag och är betydelsefulla. Det betyder att vi förstått kundens unika situation där människor, processer och strukturer behöver samspela med organisationen som sådan.

30

Aktiva kunduppdrag

47

Skratt per dag

458

Kunder

10

Antal konsulter